ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์แบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในสวิตเซอร์แลนด์
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสวิตเซอร์แลนด์ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในสวิตเซอร์แลนด์

    ไฮไลท์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์แบบส่วนตัว

 • น้ำตกไรน์
 • ทะเลสาบลูเซิร์น
 • ยอดเขาทิตลิส
 • ล่องเรือทะเลสาบทูน
 • สะพานไม้ชาเปล
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4
  5
  6

      กดเลือกแพคเกจ


  187,000
  บาท

  110,500
  บาท

  81,000
  บาท

  66,250
  บาท

  57,400
  บาท

  51,500
  บาท

  50,000
  บาท

  47,000
  บาท

  46,000
  บาท

  45,000
  บาท

  45,000
  บาท

  44,000
  บาท

  43,000
  บาท

  41,500
  บาท

  39,900
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan A :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 6 วัน เต็ม
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ