ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์แบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในสวิตเซอร์แลนด์
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสวิตเซอร์แลนด์ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในสวิตเซอร์แลนด์

    ไฮไลท์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์แบบส่วนตัว

 • น้ำตกไรน์
 • ทะเลสาบลูเซิร์น
 • ยอดเขาทิตลิส
 • ล่องเรือทะเลสาบทูน
 • สะพานไม้ชาเปล
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4
  5
  6

      กดเลือกแพคเกจ


  220,000
  บาท

  132,000
  บาท

  92,500
  บาท

  78,500
  บาท

  75,000
  บาท

  72,000
  บาท

  69,000
  บาท

  68,000
  บาท

  67,000
  บาท

  64,000
  บาท

  62,000
  บาท

  59,000
  บาท

  59,000
  บาท

  58,000
  บาท

  57,000
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan B :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 6 วัน เต็ม
 • ค่าโรงแรม 5 วัน (3 ดาว)
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ