ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในญี่ปุ่น พร้อมบริการแลนด์ญี่ปุ่น
ทัวร์แบบส่วนตัว กับครอบครัวของท่าน รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

    ไฮไลท์ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว

 • หุบเขานรกจิโกคุดานิ
 • ทะเลสาบโทยะ
 • ภูเขาไฟอุสุ
 • คลองโอตารุ
 • ตลาดนิโจ
 • พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4

      กดเลือกแพคเกจ


  125,000
  บาท

  68,000
  บาท

  43,500
  บาท

  39,000
  บาท

  31,900
  บาท

  28,900
  บาท

  27,900
  บาท

  25,900
  บาท

  25,000
  บาท

  25,000
  บาท

  25,000
  บาท

  24,000
  บาท

  23,000
  บาท

  22,000
  บาท

  21,500
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan A :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 4 วัน เต็ม
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ