ทัวร์นิวซีแลนด์แบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในนิวซีแลนด์
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในนิวซีแลนด์ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในนิวซีแลนด์

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์แบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่านิวซีแลนด์พร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในนิวซีแลนด์ไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
รถตู้ ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่งพร้อมคนขับ

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เกาะเหนือ
31,000 บาท
ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เกาะเใต้
36,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่งพร้อมคนขับ

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เกาะเหนือ
38,000 บาท
ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เกาะใต้
42,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Bus ที่นั่งสูงสุด 30 ที่นั่งพร้อมคนขับ

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เกาะเหนือ
46,000 บาท
ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เกาะใต้
-

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในนิวซีแลนด์ ไกด์นิวซีแลนด์พูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์นิวซีแลนด์ดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนนิวซีแลนด์ มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์นิวซีแลนด์มืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 250 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของนิวซีแลนด์อย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* คนขับไม่สามารถรับงาน OT ได้เกินข้อกำหนดของกฏหมายรถและด้านความปลอดภัยได้ (ทำ OT ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 5 NZD/Km จ่ายตรงกับคนขับ