ทัวร์มัลดีฟส์แบบส่วนตัว ทัวร์มัลดีฟส์กับครอบครัว
บริการรถเช่าเรือคนขับในมัลดีฟส์ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถและเรือส่วนตัวในมัลดีฟส์

บริการเรือเช่าพร้อมคนขับในมัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์แบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยเรือ Speed Boat และรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การเที่ยวเกาะ Crossroads ต้องใช้เรือแบบ Join ของ Crossroads เท่านั้น
ดาว์นโหลดโบรชัวร์เรือเช่ามัลดีฟส์พร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในเนเธอร์แลนด์ไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
เรือ Speed Boat 5 ที่นั่ง

ทัวร์ส่วนตัว 4 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
21,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน แล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
เรือ Speed Boat 5 ที่นั่ง

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
38,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
เรือ Join ไปกลับ Crossroad ต่อท่าน

ไป-กลับ
เรือออกทุก 1 ชม.
3,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม


ค่าจ้างไกด์ไทยในมัลดีฟส์ ไกด์มัลดีฟส์พูดอังกฤษ

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์มัลดีฟส์ดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนมัลดีฟส์ มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์มัลดีฟส์มืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 300 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของมัลดีฟส์อย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* คนขับไม่สามารถรับงาน OT ได้เกินข้อกำหนดของกฏหมายรถและด้านความปลอดภัยได้ (ทำ OT ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)