ทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในเกาหลี
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในเกาหลี โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในเกาหลี

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในเกาหลี ทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าเกาหลีพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในเกาหลีไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 5 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 2 ชม
11,500 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน
18,000 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang
21,500 บาท

ทัวร์ในโซล 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
17,500 บาท
นอกโซล 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
25,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 2 ชม
15,500 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน
21,000 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang
24,500 บาท

ในโซล 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
22,000 บาท
นอกโซล 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
28,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 2 ชม
21,500 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน
27,500 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang
31,500 บาท

ในโซล 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
32,000 บาท
นอกโซล 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
38,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในเกาหลี ไกด์เกาหลีพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์เกาหลีดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนเกาหลี มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์เกาหลีมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของเกาหลีอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* ใช้งานหลัง 21.00 MIDNIGHT CHANGE EXTRA ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,500 บาท/ชั่วโมง