ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในฮ่องกง ทัวร์มาเก๊าแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับมาเก๊า
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในฮ่องกง/มาเก๊า โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในฮ่องกง/มาเก๊า

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์แบบส่วนตัวฮ่องกง/มาเก๊า

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าฮ่องกง/มาเก๊าพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในฮ่องกงไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวโรงแรมไปสนามบิน
12,500 บาท

รอรับที่สนามบินไปยังโรงแรม
13,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 4 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
17,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
27,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวโรงแรมไปสนามบิน
13,000 บาท

รอรับที่สนามบินไปยังโรงแรม
16,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 4 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
19,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
29,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวโรงแรมไปสนามบิน
15,000 บาท

รอรับที่สนามบินไปยังโรงแรม
18,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 4 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
22,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
35,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในฮ่องกง/มาเก๊า ไกด์ฮ่องกงพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์ฮ่องกง/มาเก๊าดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนฮ่องกง มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์ฮ่องกงมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของฮ่องกงอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 800 HKD/ชั่วโมง สำหรับ MPV และ Microbus | 1,200 HKD/ชั่วโมง สำหรับรถบัส