ทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในอังกฤษ
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในอังกฤษ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในอังกฤษ

    ไฮไลท์ทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว

 • บิ๊กเบน
 • จัตุรัสทราฟัลการ์
 • พระราชวังบัคคิงแฮม
 • มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
 • มหาวิหารบาธ
 • สโตนเฮนจ์
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4
  5

      กดเลือกแพคเกจ


  146,000
  บาท

  77,500
  บาท

  54,500
  บาท

  48,000
  บาท

  39,000
  บาท

  36,000
  บาท

  33,000
  บาท

  29,000
  บาท

  28,000
  บาท

  28,000
  บาท

  27,500
  บาท

  27,500
  บาท

  27,000
  บาท

  26,500
  บาท

  26,000
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan A :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ