ทัวร์ดูไบแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในดูไบ
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในดูไบ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในดูไบ

    ไฮไลท์ทัวร์ดูไบแบบส่วนตัว

 • สุเหร่าหลวง
 • ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์
 • โครงการ เดอะ ปาล์ม
 • ทะเลทราย
 • ดูไบ ครีก
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3

      กดเลือกแพคเกจ


  85,000
  บาท

  42,500
  บาท

  28,350
  บาท

  21,500
  บาท

  20,600
  บาท

  17,600
  บาท

  15,600
  บาท

  14,200
  บาท

  12,900
  บาท

  12,000
  บาท

  10,900
  บาท

  10,700
  บาท

  10,400
  บาท

  9,900
  บาท

  9,700
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan A :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วัน เต็ม
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ