ทัวร์จีนแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในจีน พร้อมบริการแลนด์จีน
ทัวร์แบบส่วนตัว กับครอบครัวของท่าน รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

    ไฮไลท์ทัวร์จีนแบบส่วนตัว

 • ชม อนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซน
 • สวนเป่าม่อ สวนสาธารณะชานเมืองกวางโจว
 • ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางโจว
 • เกาะซาเหมี่ยน เกาะเล็กๆ ในอดีตเป็นเขตสัมปทานเช่าของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส
 • สวนยุนไท สวนพฤกษศาสตร์ มีงานประติมากรรมและงานแกะสลัก
 • Sample Menu Mala Hotpot / China Resturant / Roast chicken / Guangzhou Restuant / Asia Buffet
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4

      กดเลือกแพคเกจ


  97,500
  บาท

  49,400
  บาท

  33,800
  บาท

  24,700
  บาท

  24,050
  บาท

  22,880
  บาท

  20,280
  บาท

  18,070
  บาท

  17,550
  บาท

  15,600
  บาท

  14,950
  บาท

  13,910
  บาท

  13,520
  บาท

  12,870
  บาท

  12,610
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan A :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 4 วัน เต็ม
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ