สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
ทัวร์ญี่ปุ่น (ฮอกไกโด ซัปโปโร่ Plan B) แบบส่วนตัว 4 วัน 3 คืน (14 ท่าน)
ราคา/หน่วย : 34,000 บาท
ราคารวม : 47,600 บาท

กรอกรายละเอียดการจองทัวร์


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์