สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
ทัวร์ญี่ปุ่น (ฮอกไกโด ซัปโปโร่ Plan B) แบบส่วนตัว 4 วัน 3 คืน (15 ท่าน)
ราคา/หน่วย : 33,000 บาท
ราคารวม : 495,000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองทัวร์


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์