สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
ทัวร์ญี่ปุ่น (ฮอกไกโด ซัปโปโร่ Plan A) แบบส่วนตัว 4 วัน 3 คืน (5 ท่าน)
ราคา/หน่วย : 31,900 บาท
ราคารวม : 159,500 บาท

กรอกรายละเอียดการจองทัวร์


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์