ทัวร์ออสเตรเลียแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในออสเตรเลีย
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในออสเตรเลีย โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในออสเตรเลีย

    ไฮไลท์ทัวร์ออสเตรเลียแบบส่วนตัว

 • สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ
 • สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป
 • เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย
 • พอร์ตแคมเบลล์
 • กระท่อมกัปตันคุ้ก
 • Sample Menu Fish and Chips / Thai Resturant / Pasta Spagetti / China Resturant / Steak
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3

      กดเลือกแพคเกจ


  135,000
  บาท

  77,500
  บาท

  63,500
  บาท

  56,500
  บาท

  45,600
  บาท

  42,600
  บาท

  40,600
  บาท

  39,200
  บาท

  37,900
  บาท

  36,900
  บาท

  35,900
  บาท

  35,700
  บาท

  35,400
  บาท

  34,900
  บาท

  34,700
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan B :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วัน เต็ม
 • ค่าโรงแรม 2 วัน (4 ดาว)
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ