ทัวร์อเมริกาแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในอเมริกา
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในอเมริกา โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในอเมริกา

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในอเมริกา ทัวร์อเมริกาแบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าอเมริกาพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในอเมริกาไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
SUV ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

DC/NY/LA 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
32,000 บาท
นอกเมือง 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
38,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
VAN ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง

DC/NY/LA 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
42,500 บาท
นอกเมือง 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
47,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 22 ที่นั่ง (LA/NYC/DC Only)

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
55,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง (LA/NYC/DC Only)

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
65,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในอเมริกา ไกด์อเมริกาพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์อเมริกาดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนอเมริกา มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์อเมริกามืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของอเมริกาอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 150 USD/ชั่วโมง สำหรับรถ SUV และ Van | 250 USD/ชั่วโมง สำหรับรถ Mini Bus และ Coach